Neerloon

From Heraldry of the World
Revision as of 17:25, 15 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg

NEERLOON

Provincie : Noord Brabant
Gemeente : Ravenstein

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In keel een verkort versmald breedarmig kruis van goud, in de armen vergezeld van vier vijfpuntige sterren van goud; in een schildhoofd van goud drie merletten van keel. "

Neerloon.gif

Oorsprong/verklaring:
Neerloon was in het bezit van de Heren van Cuijk en was een enclave van Cuijk in het land van Herpen/Ravenstein. De schepenbank voerde tot de 18e eeuw geen eigen wapen. Er is wel een zegel bekend uit het einde der 18e eeuw, waarop een kruis met sterren voorkomt. De oorsprong van het kruis is niet bekend; het kan een symbool zijn van de plaatselijke parochieheilige, Sint Victor van Xanten.

In het wapen is het kruis uit het zegel opgenomen , terwijl de merletten afkomstig zijn uit het wapen van Cuijk.

Literatuur : Brekel et al, 1992