Neerloon

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NEERLOON

Provincie : Noord Brabant
Gemeente : Oss (1923-2003 Ravenstein, tot 1923 Huisseling en Neerloon)

Het volgende dorpswapen is in 1992 voorgesteld door de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde:
" In keel een verkort versmald breedarmig kruis van goud, in de armen vergezeld van vier vijfpuntige sterren van goud; in een schildhoofd van goud drie merletten van keel. "

Wapen van Neerloon

Oorsprong/verklaring

Neerloon was in het bezit van de Heren van Cuijk en was een enclave van Cuijk in het land van Herpen/Ravenstein. De schepenbank voerde tot de 18e eeuw geen eigen wapen. Er is wel een zegel bekend uit het einde der 18e eeuw, waarop een kruis met sterren voorkomt. De oorsprong van het kruis is niet bekend; het kan een symbool zijn van de plaatselijke parochieheilige, Sint Victor van Xanten.

In het wapen is het kruis uit het zegel opgenomen , terwijl de merletten afkomstig zijn uit het wapen van Cuijk.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Brekel et al, 1992