Nes (Dongeradeel)

From Heraldry of the World
Revision as of 12:26, 15 June 2021 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "Provincie : Fryslân (Friesland)<br/> Gemeente : Dongeradeel" to "Provincie : Fryslân (Friesland)<br/> Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)")

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NES

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Gedeeld : I in keel een uit de deellijn komend uilebord van zilver, bestaande uit een uitkomend zeepaard met tussen de bek en de borst een beide aanrakend omgewend zittend vogeltje en in een geopende rug schuinrechts geplaatste aanstotende driebladige tulp; II in azuur drie gesteelde en gebladerde tarwearen van goud, geplaatst twee en een."

Wapen van Nes (Dongeradeel)

Oorsprong/verklaring

Nes staat bekend om zijn uileborden aan de boerderijen, met name het getoonde type. De kleuren zijn van het voormalige Oostergo. De tarwearen symboliseren de landbouw in de gemeente.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)