Nijeveen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NIJEVEEN

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1998 Meppel
Toevoegingen : -

I : 21 september 1946
"Geschakeerd van zilver en sabel in 3 rijen, elk van 9 vakken, en een schildzoom van keel, beladen met 10 zilveren penningen. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Nijeveen

Oorsprong/verklaring

Dit wapen was eigenlijk de tweede keuze van de gemeente in 1946.

De omschrijving van het eerste ontwerp luidt alsvolgt:
"In keel 10 toegebonden zakken van goud, geplaatst 3,4 en 3 en een schildhoofd, geschakeerd in drie rijen, elk van negen stukken van zilver en sabel. Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Beide wapens symboliseren hetzelfde, namelijk de 27 erven van Nijeveen en de verplichting van Meppel om 10 mud rogge te leveren aan Kolderveen, de tweede plaats in de gemeente.

Nijeveen werd in 1477 gesticht, als afsplitsing van Havelte. Het nieuwe dorp bestond uit 27 boerderijen of erven, met bepaalde verplichtingen aan Havelte. De verdeling in 27 erven heeft nog tot in de 18e eeuw bestaan.

Kolderveen was een van de belangrijkste kerspels in Zuid Drenthe. In 1422 werd echter Meppel van Kolderveen afgesplitst. Als vergoeding moest Meppel jaarlijks 10 mud rogge betalen aan Kolderveen. Ook dit is doorgegaan tot in de 17e eeuw.

In het oorspronkelijke wapen worden de 10 zakken nauwkeurig weergegeven, in het tweede ontwerp gesymboliseerd door munten. Het tweede ontwerp is uiteindelijk door de Hoge Raad van Adel goedgekeurd.

Wapen van Nijeveen

Briefhoofd 1963 en 1996


Literatuur: Bontekoe, 1946


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink