Nijkerk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NIJKERK

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2000 Hoevelaken

I : 20 juli 1816
"Van lazuur, beladen met een gekroonde klimmenden leeuw, houdende in deszelfs voorste klauw een zwaard, alles van goud."

NB : niet beschreven is een gouden kroon van 5 bladeren.

Arms of Nijkerk

II : 18 augustus 2000
"Naar links verschoven gedeeld; I in azuur een gekroonde leeuw, houdende een opgeheven zwaard in de rechterklauw, alles van goud; II doorsneden in drieën; a in zilver zes lelies van keel, geplaatst drie, twee en één; b in keel een kruis van goud; c in zilver drie zuilen van keel, geplaatst twee en één. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Wapen van Nijkerk

Oorsprong/verklaring

De leeuw is misschien de Gelderse leeuw. De stad kreeg op 27 maart 1413 stadsrechten van Reinald van Gelre. Het wapen met de leeuw wordt in ieder geval al sinds de 16e eeuw gevoerd.

Na de samenvoeging met Hoevelaken was een nieuw wapen nodig. Hiertoe werden een aantal varianten voorgesteld, allen een combinatie van de historische leeuw van Nijkerk en elementen uit het wapen van Hoevelaken. In totaal werden 8 ontwerpen gemaakt, waarvan een aantal min of meer identiek. De verschillen lagen in de vorm van de leeuw, die soms erg uitgestrekt werd weergegeven. Uiteindelijk werd mede op advies van de Hoge Raad van Adel het bovenstaande ontwerp aangenomen.

De andere ontwerpen staan hieronder :

Wapen van Nijkerk


Literatuur: Sierksma, 1962; Archief Hoge Raad van Adel


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg