Nuis-Niebert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NUIS-NIEBERT

Provincie : Groningen
Gemeente : Marum

Het volgende dorpswapen is bekend : "Golvend gedeeld, 1. van azuur, een hart, overtopt met een kroon, de fleurons elk versierd met een parel, doorboord met twee gekruiste pijlen met de punt naar onderen, alles van goud. 2. van goud beladen met drie onder elkaar schuin geplaatste vissen van azuur."

Wapen van Nuis-Niebert

Oorsprong/verklaring

Het wapen is in 2011 aangenomen.

Het wapen combineert symbolen voor de twee dorpen via een gedeeld wapen. De golvende delingslijn symboliseert het belang van het water voor beide dorpen, waaronder de vervening en de visserij.

De elementen zijn ontleend aan de wapens van twee belangrijke families in de dorpen. Het hart is afgeleid van het wapen van de Iwema familie, en waarschijnlijk ontleend aan het wapen van het Premonstratenzer damesklooster, het Cusemer Klooster, gesticht in 1204. Het symbool van Sint Augustinus, volgens wiens regel het klooster leefde, is een doorboord hart. De Iwema's bewoonden een versterkt huis is Niebert.

De drie vissen zijn afgeleid van de Fossema's, een van de belangrijke families in Nuis. Waarom zij vissen in hun wapen voerden is niet bekend.


Literatuur: Daae, 2011.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink