Olst

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OLST

Provincie : Overijssel
Opheffing : 2002 Olst-Wijhe
Toevoegingen : -

I : 4 november 1871
"Een schild van goud, beladen met een hooiberg van natuurlijke kleur."

NB : het geheel staat op een grond van sinopel

Wapen van Olst

Oorsprong/verklaring

Olst wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 947, onder de naam Holsto. Volgens de 18e eeuwse geschiedschrijver F.Halma was het dorp tevens bekend onder de naam Agastaldaburg. De Romeinse overste Gastaldus zou gewoond hebben te Welsum, op de erve Stoltenberg.

Toen in 1870 de toenmalige burgemeester stappen ondernam om een wapen te voeren, ging hij uit van dit gegeven. Olst was in die tijd een typisch agrarisch dorp. De boeren sloegen hun hooi op in de voor de streek karakteristieke hooibergen, oftewel steltenbergen. Deze lokale benaming, samen met de afleiding van de naam Stoltenberg, deed de burgemeester besluiten een hooiberg op te nemen in het wapen. De gemeenteraad ging hiermee akkoord.

Er werd een wapen aangevraagd, gedekt door een kroon van 5 bladeren. De Hoge Raad van Adel ging akkoord met de hooiberg, maar niet met de kroon. Verzuimd werd helaas om de hooiberg in een heraldische kleur uit te beelden. De hooiberg wordt gewoonlijk afgebeeld van bruin, het hooi van goud.

Wapen van Olst

Het aangevraagde wapen in 1871 (met kroon)
Wapen van Olst

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Olst

Huisstijl 1985
Wapen van Olst

Poststempel 1987
Wapen van Olst

Huisstijl 1995

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :