Oostkapelle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OOSTKAPELLE

Provincie :Zeeland
Opheffing : 1966 Domburg (1997 Veere)
Toevoegingen : -

I : 10 november 1817
"Van lazuur, beladen met 2 gouden fasces."

Dit wapen wordt niet in het register vermeld, wel door Ablaing van Giessenburg. Het gaat hier waarschijnlijk om het heerlijkheidswapen, dat door de gemeente werd gebruikt.

II : 23 april 1956
"In azuur 2 gouden dwarsbalken. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Oostkapelle

Oorsprong/verklaring

Het wapen is gelijk aan het wapen van de gelijknamige ambachtsheerlijkheid.Het werd al sinds de 17e eeuw gevoerd. Zoals hierboven al is aangehaald werd het door de gemeente officieus gevoerd. De gemeente was zich daar eerst niet van bewust, gezien de aanvraag in 1909 van een copie van het wapendiploma. Het antwoord van de Hoge Raad van Adel was dan ook dat er helemaal geen wapen van de gemeente bestond. Pas in de 50er jaren van deze eeuw nam men geen genoegen meer met die situatie en werd het wapen officieel bevestigd. Er werd daarvoor overigens nog wel toestemming voor gevraagd van de ambachtsheer, Jhr. Steengracht van Oostcapelle.

Wapen van Oostkapelle

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Oostkapelle

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Oostkapelle

Het wapen in een kwartetspel (1950s)


Literatuur : Smallegange, 1696; Informatie gemeente Domburg (correspondentie 1909/1956)