Ootmarsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


OOTMARSUM

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : 2001 Denekamp
Toevoegingen : -

I : 24 november 1819
"Van lazuur, beladen met een gouden kruis, waarop een verkort en versmald kruis van lazuur en gekantonneerd met een gouden klimmenden leeuw. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Wapen van Ootmarsum

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie Van Ootmersum. De familie voerde als wapen een schild van zilver, waarop een kruis van sabel; in ieder kanton vergezeld van een leeuw van azuur.

Al in 1350 is er spake van een familie Van Oetmerschem, maar van die familie is geen wapen bekend. In 1480 komt het wapen voor bij de familie Van Ootmersum, maar of die verwant is aan de oudere familie is niet bekend.

Wanneer het verkorte kruis is toegevoegd is niet bekend. Het komt al voor op een rond 1400 vervaardigde gevelsteen. Het wapen wordt daarbij tevens gehouden door twee leeuwen en gedekt door een kroon met 15 parels.

Als wapen van de stad komt het voor in ieder geval sinds 1597, toen het op een penning met de stadswapens van Overijssel werd afgebeeld. De burgemeester wist in 1815 geen kleuren, waarop het wapen in rijkskleuren is bevestigd.

Het wapen wordt ook gevoerd door twee gemeenten, die vroeger deel uitmaakten van het rechtsgebied van Ootmarsum, namelijk Tubbergen en Denekamp.

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Informatie gemeente Ootmarsum; Gemeentegids Ootmarsum 1995-1996.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg