Overloon

From Heraldry of the World
Revision as of 08:35, 9 September 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "{{media}} Literatuur :" to " '''Literatuur''':")
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OVERLOON

Provincie : Noord-Brabant
Gemeente : Vierlingsbeek

Het volgende dorpswapen is in 1992 voorgesteld door de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde:
" In keel een opengeslagen evangelieboek van goud; in een schildhoofd van goud drie merletten van keel. "

Wapen van Overloon

Oorsprong/verklaring

Overloon behoorde tot 1710 tot Vierlingsbeek, maar verkreeg in dat jaar een eigen schepenbank. Het zegel vertoonde de H.Theobaldus van Provins, vergezeld van een kerk en een boom.

Zegel van Overloon

In het wapen is het evangelieboek gekozen voor de H.Theobaldus, terwijl de merletten afkomstig zijn uit het wapen van Cuijk. Overloon ligt in het land van Cuijk.

Het wapen is zover bekend, nog niet officieel door de gemeente bekrachtigd.


Literatuur: Brekel et al, 1992