Peazens-Moddergat

From Heraldry of the World
Revision as of 17:44, 15 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

PEAZENS-MODDERGAT / PAESENS-MODDERGAT

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een dwarsbalk van azuur, beladen met een vis van zilver; de balk boven vergezeld van twee klaverbladen van sinopel en onder van een anker van keel, waarvan de kop eindigt in een T-kruis."

Paesens.gif

Oorsprong/verklaring:
De dwarsbalk stelt het riviertje de Paesens voor, de beide dorpskernen liggen ter weerszijde van dit riviertje. De vis is het symbool voor de van oudsher belangrijke visserij. De klaverbladeren slaan op de landbouw. Het anker is enerzijds een verwijzing naar de visserij, anderzijds naar de oude kerkpatroon van Paesens, Sint Anthonius.

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)