PEIZE

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1998 Noordenveld
Toevoegingen : -

I : 31 maart 1917
"In azuur een gouden hopbel, gestengeld en met twee blaadjes van hetzelfde."

II : 3 juni 1949
"In azuur een gouden hopbel, gestengeld en met 2 blaadjes van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Peize/Coat of arms (crest) of Peize

Oorsprong/verklaring

De gemeente vroeg pas in 1916 een wapen aan bij de Hoge Raad van Adel. Gevraagd werd de verlening van het wapen zoals dat in de Statenzaal in Assen voor Peize was aangebracht, in blauw een gouden hopbel met 2 groene blaadjes. De gemeente wist echter niet waar dat wapen vandaan kwam. Het wordt echter ook al als zodanig genoemd bij van der Aa (1837 ev) in zijn Aardrijkskundig Woordenboek. Het wordt verklaard dat de hopteelt een belangrijke inkomstenbron voor de boeren ter plaatse was in het midden van de 19e eeuw. Maar niet wanneer het wapen is ontstaan. Het wapen in de Statenzaal was waarschijnlijk van Van der Aa overgenomen.

In 1916 noemde het Drentsch Archief nog een andere mogelijkheid voor een wapen, namelijk gebaseerd op het zegel van Rudolf van Peize uit 1313 in het archief in Deventer. Dit zegel vertoonde een klimmende leeuw in een schild met een schildzoom, waarin 9 penningen.

De Hoge Raad van Adel nam het verzoek over, maar zonder de groene blaadjes, die nauwelijks te zien waren op een blauwe ondergrond. De gehele hopbel werd dus goud. Een kroon werd niet verleend. In de Koffie Hag albums werd het wapen nog wel met de groene blaadjes afgebeeld, zie onder.

In 1948 wilde de gemeente alsnog een kroon, aangezien het een van de weinige gemeenten in Drenthe was zonder kroon. Tegelijkertijd wilde de burgemeester ook meteen schildhouders aanvragen, aangezien het wapen maar 'een eenvoudig geval' was en een kroon dus eerder de aandacht zou trekken dan de hopbel (..). Hij stelde voor om dan maar meteen schildhouders toe te voegen, analoog aan vele andere Drentse wapens. Bijvoorbeeld vredesduiven (Peize van pax=vrede), of leeuwen of hoptelers. De Hoge Raad van Adel verleende daaarop wél de kroon, maar geen schildhouders omdat de gemeente die uiteindelijk niet aanvroeg.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Briefhoofd, +/- 1949

Briefhoofd, +/- 1985

Stempel 1985


Literatuur: brievenboek Hoge Raad van Adel; informatie gemeente Peize.


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens

Onderdeel van:
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,386
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,103

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  
Index of the site