Råneå Company, 192nd Mechanized Battalion, Norrbotten Regiment, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

RÅNEÅ COMPANY, 192ND MECHANIZED BATTALION, NORRBOTTEN REGIMENT, SWEDISH ARMY


Coat of arms (crest) of the Råneå Company, 192nd Mechanized Battalion, Norrbotten Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish

Vapen: Kluven av rött, vari en stolpvis ställd nyckel av guld, och guld, vari ett utböjt kors över en kvarnsten, båda röda|-

English Company, 192nd Mechanized Battalion, Norrbotten Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Company uses the Arms of the namegiving Municipality.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Image from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2019