Rauwerderhem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RAUWERDERHEM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Boarnsterhim (2014 naar 4 gemeenten)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"In keel een dwarsbalk van zilver, over alles heen twee schuingekruiste sleutels van goud, de baarden toegewend. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en twee parels."

Wapen van Rauwerderhem

Oorsprong/verklaring

De dwarsbalk is op oudere wapens gegolfd en zou kunnen wijzen op de afwatering van het riviertje de Boorn in de Middelzee. De sleutels zijn mogelijk een vervorming van een St.Laurentiusrooster, het symbool van de voormalige patroonheilige.

Het wapen is al bekend sinds de 17e eeuw.

Rauwerderhem-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Rauwerderhem

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Rauwerderhem

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Sierksma, 1968