Recruiting Center, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

RECRUITING CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Recruiting Center, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält en trumma av guld, belagd med tre blå kronor ordnade två och en och med röd snörning, däröver två korslagda trumstockar av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Drum was in older Times used to Drum up Recruits thus indicating the role of the Center.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.