Recruiting Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

I blått fält en trumma av guld, belagd med tre blå kronor ordnade två och en och med röd snörning, däröver två korslagda trumstockar av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Center, Sweden mail us !

Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.