Reduzum

From Heraldry of the World
Revision as of 16:26, 18 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg

REDUZUM - ROORDAHUIZUM

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Roordahuizum

Oorsprong/verklaring:
De korenschoof is genomen uit het wapen van Viglius van Aydta, de enige Vliesridder in Friesland. De sterren en de wassenaar komen uit het wapen van de familie Bootsma. In de memoires van Hepkema wordt gesproken over een dorpswapen. Bij onderzoek is gebleken dat dit het Grietenijwapen moet zijn geweest, gehouden door een vergulde leeuw.

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl