Rhijnouwen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RHIJNOUWEN

Provincie : Utrecht
Opheffing : 1857 Bunnik
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

In het huidige wapen van Bunnik is voor Rhijnouwen opgenomen een kwartier van keel, beladen met 3 lelies van goud.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Schutte, 1976