Rhoon

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RHOON

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1985 Albrandswaard
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1816
"Gegeerd van goud en keel van 5 stukken. "

NB : De gemeente voerde het wapen gedekt door een gouden kroon met 9 parels op steeltjes.

Wapen van Rhoon

Oorsprong/verklaring

Rhoon werd rond 1200 gesticht op een zandplaat in de Oude Maas. Graaf Dirk VII van Holland beleende in 1299 Biggo van Duyveland met deze plaat. Biggo liet de plaat bedijken en stichtte de heerlijkheid Rhoeden, de voorloper van het huidige Rhoon. Zijn familie liet in 1432 een kasteel bouwen in het dorp, nadat het oude huis was vernietigd in de St. Elisabethsvloed. De familie bleef tot 1683 in bezit van de heerlijkheid.

Het wapen is afgeleid van het familiewapen van Van Duiveland (later Van Rhoon), vergelijk ook een aantal Zeeuwse wapens, zoals Duiveland en enkele daarin opgegane gemeenten. Ook nadat de familie de heerlijkheid had verkocht, bleef het oude wapen in gebruik.

Wapen van Rhoon

Het wapen in de Nederlandsche Stads-en Dorpsbeschrijver (1793)

Er bestaat echter nog een legende over het wapen; bij de uitgifte van de eerste grond werd een nest jonge brakjes (honden) gevonden. Dit nest bestond uit 7 reuen. Gezien de naamsafleiding Rheuen werden in het wapen 7 punten opgenomen.

Sierksma noemt ook nog een volksrijmpje waar een ander wapen wordt vermeld :

Het wapen van Rhoon, twee leeuwen en een kroon
Het wapen van Pernis, een ploeg en een vis
Het wapen van de Heij, een schotel met brei.

Die reuen komen ook terug in een beschrijving van het wapen door Van der Aa in het midden van de 19e eeuw, waar een brak als helmteken wordt genoemd (ik heb er helaas geen tekening van):

Wapen van Rhoon

Beschrijving bij Van der Aa

Het wapen was in 1816 verleend in de (juiste) kleuren goud en rood, maar de tekening werd foutief uitgevoerd in de rijkskleuren, goud en blauw, zie onder.

Wapen van Rhoon

Het wapen zoals in het register

Deze tekening werd in 1910 nog overgenomen in de Oldenkott albums (zie onder). In de Koffie Hag albums zijn de kleuren daarentgen juist weer andersom weergegeven. Bij de ingang van Kasteel Thoon staat een hond met het gemeentewapen, terwijl het kasteel als huisstijl de kleuren weer heeft verwisseld. De brasserie Het Wapen van Rhoon zit in het Huis te Pendrecht in Rhoon, met op de gevel een wapen Duiveland.

Wapen van Rhoon

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Rhoon

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Rhoon

Het wapen op de oprit van het kasteel Rhoon
Wapen van Rhoon

Huisstijl van het kasteel Rhoon
Wapen van Rhoon

Gevel Huis te Pendrecht (2016)
Wapen van Rhoon

Briefhoofd, +/- 1980

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby,
which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us on


Literatuur : Sierksma, 1962; Beelaerts van Blokland, 17??; Gemeentegids Albrandswaard, 1996