Sappemeer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SAPPEMEER

Provincie : Groningen
Opheffing : 1949 Hoogezand-Sappemeer (2018 Midden Groningen)
Toevoegingen : -

I : 9 september 1882
"Gedeeld : I in sinopel een omgewende ploeg van zilver II in zilver 3 golvende dwarsbalken van azuur."

Wapen van Sappemeer

Oorsprong/verklaring

Het gebied was tot aan het begin der 17e eeuw nagenoeg onbewoond. In 1648 worden noch Hoogezand, noch Sappemeer vermeld op een kaart van Cornelis Edkens. Het veen in dit gebied behoorde aan de stad Groningen, die het door groepen rijke burgers liet afgraven. Aan het begin van de 17e eeuw gaf de stad opdracht een kanaal te graven vanaf het Foxholster Meer naar het Sappemeer. Dit was niet eenvoudig, aangezien er door het Hooge Zandt gegraven moest worden. In 1617 werd het Sappemeer bereikt. In het turf ontstonden allerlei kleine woonkernen, die langzamerhand groeiden in betekenis. Sappemeer kreeg een eigen kerk in 1655 en werd een zelfstandig dorp. Na afgraving van de turf werd de landbouw de voornaamste bestaansbron (aardappelen). Het Sappemeer werd in de loop der 17e en 18e eeuw tenslotte drooggelegd.

Wapen van Sappemeer

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Sappemeer

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Jonker, 1978


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink