Scheldekwartier

From Heraldry of the World
Revision as of 12:02, 4 March 2015 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "Category:Netherlands" to "")
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

HET SCHELDEKWARTIER

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 2004 Brabantse Delta
Toevoegingen  : 1995 De Agger, De Mark-Vlietlanden, Zoomvliet

I : 21 maart 1995
"Doorsneden door een golvende dwarsbalk van zilver; I gedeeld; a in keel een geopende burcht van zilver; verlicht van sabel; b in goud een lelie van sabel; II in sinopel drie maliën van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Scheldek.wat.jpg

Oorsprong/verklaring

De dwarsbalk is afkomstig uit de wapens van de voormalige waterschappen en is een typich waterstaatskundig symbool. De burcht is ontleend aan het wapen van de Mark-Vlietlanden, en vertegenwoordigt tevens de bewoning in het gebied. De lelie is ontleend aan het wapen van De Agger, en vertegenwoordigt de landbouw in het gebied. De onderste helft staan de drie malien uit het wapen van Glymes en het Markiezaat van Bergen op Zoom. Ze kwamen ook voor in de wapens van Zoomvliet en de Mark-Vlietlanden en een aantal gemeenten in het waterschapsgebied.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literatuur : Ham, W.A. van : Het wapen van het nieuwe waterschap Het Scheldekwartier. Nederlandsche Leeuw 113(1996)219-221.