Scheldekwartier

From Heraldry of the World
Revision as of 17:25, 3 October 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg

HET SCHELDEKWARTIER

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 2004 Brabantse Delta
Toevoegingen : 1995 De Agger, De Mark-Vlietlanden, Zoomvliet

I : 21 maart 1995
"Doorsneden door een golvende dwarsbalk van zilver; I gedeeld; a in keel een geopende burcht van zilver; verlicht van sabel; b in goud een lelie van sabel; II in sinopel drie maliën van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Scheldek.wat.jpg

Oorsprong/verklaring:
De dwarsbalk is afkomstig uit de wapens van de voormalige waterschappen en is een typich waterstaatskundig symbool. De burcht is ontleend aan het wapen van de Mark-Vlietlanden, en vertegenwoordigt tevens de bewoning in het gebied. De lelie is ontleend aan het wapen van De Agger, en vertegenwoordigt de landbouw in het gebied. De onderste helft staan de drie malien uit het wapen van Glymes en het Markiezaat van Bergen op Zoom. Ze kwamen ook voor in de wapens van Zoomvliet en de Mark-Vlietlanden en een aantal gemeenten in het waterschapsgebied.

Literatuur : Ham, W.A. van : Het wapen van het nieuwe waterschap Het Scheldekwartier. Nederlandsche Leeuw 113(1996)219-221.