Schermer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SCHERMER

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2015 Alkmaar
Toevoegingen : 1970 Oterleek, Schermerhorn, Zuid en Noord Schermer, 1972 Oudorp (ged), 1979 Ursem (ged)

I : 27 januari 1971
"Gedeeld : I in sabel een poldermolen van goud, de wieken schuingeplaatst, II in goud 3 omgewende kepers van keel in een schildhoofd van azuur, beladen met een van keel gevinde en snoek van zilver, ondersteund door een naar beneden uitgeschulpte streep van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Schermer

Oorsprong/verklaring

De snoek is ontleend aan het wapen van Z. en N.Schermer, de kepers aan Oterleek. De molen symboliseert Schermerhorn, aangezien in Schermerhorn relatief veel molens overgebleven zijn. De streep symboliseert de schuimrand die bij harde wind in het water ontstaat.

Een molen als symbool voor de Schermer komt ook al voor op een kaart uit 1635 van de Scher-meer. De kaart vertoont een engel, die in de ene hand een zwaard, en in de andere een ovaal groen schild houdt, waarop een zilveren molen, zie onder.

Wapen van Schermer

Het wapen in 1635
Wapen van Schermer

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Schermer

Stempel van de voormalige gemeente


Literatuur: Caerte van de Scher-Meer, door W. en J. Blaeu, 1635.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink