Schermerhorn

From Heraldry of the World
Revision as of 10:03, 18 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


SCHERMERHORN

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1970 Schermer
Toevoegingen : -

I : 22 oktober 1817
"Van sijnople, beladen met een mol van sabel op een terras van natuurlijke kleur."

Wapen van Schermerhorn

Oorsprong/verklaring :
Er bestaat een volksverhaal, wat de betekenis van het wapen zou verklaren.

De inwoners van Schermerhorn hadden eens een geschil met de inwoners van Oosthuizen. Heer Menting, de slotbewoner van wat men later in Schermer Heer Mentenswerf noemde, spoorde hen daarop aan op hun stuk te blijven staan en gestadig de zaak aan te wroeten om goede voorwaarden te kunnen bedingen. Van toen af werden ze Wroeters genoemd, en het spreekt vanzelf dat ze daarom een mol in hun wapen plaatsten.

Van den Bergh noemt een zegel uit de 18e eeuw, waarop een schild met een aanziende leeuw, het schild gehouden door 2 leeuwen en gedekt door een vijfbladige kroon .

Schermerhorn.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962