Scherpenzeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


SCHERPENZEEL

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 3 juli 1950
"In azuur 6 zilveren lelien, geplaatst 3,2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Scherpenzeel

Oorsprong/verklaring :

Het wapen is identiek aan dat van de Heren en Heerlijkheid Scherpenzeel, die afstammen van het geslacht van Amersfoort (zie ook o.a. Leusden en Hoevelaken).

Het wapen komt zover bekend het eerst voor op zegels van Elynus van Scherpenzeel, die in 1402 schepen van Woudenberg was. Het wapen had als helmteken een zilveren lelie uit een blauwe vlucht. Tegen het einde van de 18e eeuw sterft het geslacht uit doordat Hendrik Jan Francois, baron van Scherpenzeel in 1765 kinderloos overlijdt. Het wapen blijft dan echter wel als heerlijkheidswapen bestaan. De eerste vermelding van de heerlijkheid dateert uit 1342, wanneer ene Tyman van Scherpenzeel als heer benoemd wordt.

Wapen van Scherpenzeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Scherpenzeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Scherpenzeel

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Scherpenzeel

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Scherpenzeel

Briefhoofd, +/- 1950
Wapen van Scherpenzeel

Briefhoofd, +/- 1999
Wapen van Scherpenzeel

Poststempel 1987
Wapen van Scherpenzeel

Poststempel 1990
Wapen van Scherpenzeel

suikerzakje van de gemeente
Wapen van Scherpenzeel

suikerzakje van de gemeente
Wapen van Scherpenzeel

Het wapen van Johan van Scherpenseel in de Koffie Hag albums +/- 1930

Het wapen komt ook voor als dorpswapen van Rumpt, een heerlijheid die in bezit was van de Van Scherpenzeels.

De gelijknamige heerlijkheid werd door de Hoge Raad van Adel bevestigd in het gebruik van hetzelfde wapen.

Het wapen was eerst verleend op 20 juli 1816, maar is nooit officieel geworden door het niet ophalen van het wapendiploma en het niet betalen van de bijbehorende leges (destijds een paar gulden).


Literatuur: Informatie gemeente Scherpenzeel, Archief Hoge Raad van Adel


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg