Schiermonnikoog

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SCHIERMONNIKOOG

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"In zilver een omgewende monnik, gekleed in een pij van bruin, dragend om zijn middel een riem, waaraan een kruisje aan een ketting, de linkerhand opgeheven met omhooggerichte wijsvinger, dragende in de rechterhand een ketting, waaraan een kruisje van zilver en staande op een grond van groen. Het schild gedekt door een gouden kroon van 5 bladeren."

II : 19 oktober 1954
"In zilver een omgewende monnik met tonsuur en korte bruine baard, gekleed in een grijze pij met kap, dragend om het middel een lederen riem, alles van hetzelfde, geschoeid van sabel, staande op een grasgrond; de linkerhand opgeheven met omhooggerichte wijsvinger. Het schild gedekt door een gouden kroon van 5 bladeren."

Wapen van Schiermonnikoog

Oorsprong/verklaring

Het wapen is sprekend; de naam Schiermonnikoog betekent eiland van de grijze monniken. De voormalige eigenaar van het eiland was het cistecienser klooster Claarkamp te Rinsumageest. Deze monniken gaan gekleed in een grijze pij.

Hoe oud het wapen is, is niet bekend. Het oudst is een 18e eeuws zegel, waarop een gedeeld schild, het bovenste beladen met een paal, gehouden door 2 leeuwen, uitkomende uit de delingslijn, onder een adelaar. Als hartschild een rond schild met een monnik. Het geheel gedekt door een vijfbladerige kroon.

Het gaat hier om het wapen van de toenmalige Heren van Schiermonnikoog, waarbij de monnik dus al als symbool van het eiland in een hartschild werd geplaatst.

Wapen van Schiermonnikoog

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Schiermonnikoog

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Schiermonnikoog

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Schiermonnikoog

Briefhoofd, 1954
Wapen van Schiermonnikoog

Briefhoofd, +/- 1985

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : vdBergh, 1878