Schijndel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SCHIJNDEL

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 2017 Meierijstad
Toevoegingen : -

I : 28 september 1819
"In azuur het beeld van de H.Servatius, houdende in de rechterhand een kromstaf, in de linker een rozenkrans, de Heilige staande op een losse grond, alles van goud."

Wapen van Schijndel

II : 14 april 1958
"Gedeeld : I doorsneden : a in goud 3 wassenaars van sabel, geplaatst 2 en 1, b in zilver een jonge eikenboom van sinopel, II in azuur het beeld van de H.Servatius, houdend in de rechterhand de kromstaf, in de linkerhand een sleutel, alles van goud. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Schijndel

Oorsprong/verklaring

Het oude wapen stelde de kerkpatroon van Schijndel voor, die in het nieuwe wapen is gecombineerd met het wapen Van Duivenvoorde (wassenaars), die opgenomen zijn uit het wapen van Hendrik van der Leck, die Schijndel in 1398 als leen ontving.

Het oudste zegel dateert uit 1382 en vertoont de heilige, met twee schildjes, een met een boom, de ander met het gevierendeelde wapen Brabant-Limburg. De boom zou kunnen duiden op een sprekend element, namelijk Skin-lo, dwz schorsbos, een bos waar men eikeschors haalde om leer te looien.

Wapen van Schijndel

Het zegel van 1382


Van den Bergh noemt een zegel uit 1648, waarop een heilige, in de rechterhand een staf en voor zich een schildje, gedwarsbalkt van 8 stukken, en links en rechts twee onduidelijke schildjes.

In 1950 verzoekt de gemeente het wapen te wijzigen. Het ontwerp vertoont de wassenaars en de boom, met de heilige opgenomen in een klein hartschild. Dit is echter veel te klein naar de mening van de Hoge Raad van Adel , die uiteindelijk met het later verleende voorstel komt.

Wapen van Schijndel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Schijndel

Het wapen op een sigarenbandje
Wapen van Schijndel

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Schijndel

Briefhoofd 1985 en 1995 (kleur)
Wapen van Schijndel

Poststempel 1974
Wapen van Schijndel

Poststempel 1988

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; bronnenboek Hoge Raad van Adel 1950/6; Koffie Hag albums +/- 1930