Schin op Geul

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


SCHIN OP GEUL

Provincie : Limburg
Opheffing : 1940 Valkenburg-Houthem (1982 Valkenburg aan de Geul, Voerendaal)
Toevoegingen : 1878 Strucht

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Schin op Geul werd al in 958 genoemd als behorende tot de abdij van Meerssen. In 1281 werd Valkenburg afgesplitst van Schin op Geul. Wanneer het gebied verheven werd tot een eigen Heerlijkheid is niet bekend. Wel werd de heerlijkheid in 1557 door Philips II verpand en later verkocht. Het vormde sinds die tijd een groot leen in het land van Valkenburg. Officieel behoorde Schin op Geul tot 1715 aan de koning van Spanje, waarna het overging naar de Duitse keizer. In 1785 werd het bij Staats Valkenburg gevoegd en werd het onderdeel van de Nederlanden.

Als Heren worden vermeld : van Strijthagen, van Breijl, van Tzevel, de Groot, Hoen van Cartils en tenslotte Hoen-Neufchateu in 1782. Voor wapens van de heren, zie de literatuur. Kerkpatroon is St. Maarten.

Een zegel of wapen van de schepenbank is niet bekend.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900