Schoonebeek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SCHOONEBEEK

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Emmen
Toevoegingen : -

I : 3 juli 1930
"Gedeeld : I in goud een adelaar van keel II in zilver een golvende dwarsbalk van azuur. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Schoonebeek

Oorsprong/verklaring

De gemeente Schhonebeek is in 1884 ontstaan als een afsplitsing van Dalen.

In 1929 besloot de gemeente dat het tijd werd om een wapen te voeren en vroeg het volgende wapen aan :
"In keel een golvende paal van azuur, waaroverheen een springend paard van zilver, in den rechterhoek vergezeld van een kruis, eveneens van zilver en een zilveren schildhoofd, beladen met een aanzienden stierenkop met afgerukt halsvel van keel, ter weerszijden vergezeld van drie paalsgewijs liggende turven van sabel. Het wapen ter weerszijden gehouden door twee boerinnen in klederdracht met het bekende oorijzer."

De paal zou de beek symboliseren, waaraan de gemeente haar naam heeft ontleend. Het paard, het Saksische ros, symboliseert dat de oude invalspoort van Drenthe in het gebied van de gemeente gelegen zou hebben. Tevens zou het aangeven dat een groot aantal emigranten uit Hannover (met een zilveren paard als wapen) zich in de gemeente heeft gevestigd.

Het kruis herinnert in de eerste plaats aan een groot klooster, Maria ten campen, ter plaatse. Op de tweede plaats herinnert het aan het feit dat de oudste parochie van Drenthe die van Oud-Schoonebeek is.

De symbolen in het schildhoofd duiden op de veeteelt en het turfbedrijf, de belangrijkste bestaansbronnen in de gemeente rond 1930.

De Hoge Raad van Adel had nogal wat heraldische en historische bezwaren tegen het ontwerp. Het paard en het kruis zouden historisch niet onderbouwd zijn, de kleuren heraldisch niet juist en de symbolen voor veeteelt en turfwinning te algemeen. Bleef over de beek. Deze werd gecombineerd met de adelaar van de Heren van Coevorden. Schoonebeek en Dalen behoorden tot 1795 tot het schoutambt van Coevorden, een historisch beter onderbouwd feit dan het kruis of paard.

De gemeente kon zich wel verenigen in het nieuwe ontwerp en ging akkoord met het voorstel.

Wapen van Schoonebeek

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Schoonebeek

Poststempel 1985

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)


Literatuur : Karst, 1931