Serooskerke (Schouwen)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


SEROOSKERKE (SCHOUWEN)

Provincie : Zeeland
Opheffing : 1961 Westerschouwen (1997 Schouwen-Duiveland)
Toevoegingen : -

I : 2 oktober 1820
"Van lazuur, beladen met 3 hondenkoppen van goud."

Wapen van Serooskerke (Schouwen)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van het geslacht van Tuyll, de vroegere bezitters van de heerlijkheid Serooskerke en Serooskerke. Het wapen komt als ook voor als wapen van de heerlijkheid in de Cronijk van Zeeland uit 1693. Hier zijn de koppen echter van zilver, getongd van keel, het veld is wel van azuur. Waarschijnlijk zijn in 1815 bij de aanvraag geen kleuren aangegeven en is het wapen in rijkskleuren verleend.

Het wapen komt als ook voor als wapen van de heerlijkheid op de wapenkaart van Verburcht uit 1673 en de Cronijk van Zeeland uit 1693. In beide gevallen zijn de koppen echter van rood en het veld van zilver. Waarschijnlijk zijn in 1815 bij de aanvraag geen kleuren aangegeven en is het wapen in rijkskleuren verleend.

Wapen van Serooskerke (Schouwen)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Serooskerke (Schouwen)

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Smallegange, 1693; Wapenkaart Verburcht, 1673