Sevenum

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SEVENUM

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2010 Horst aan de Maas
Toevoegingen : -

I : 22 maart 1941
"Van sinopel, beladen met een hermelijnen schildhoofd en een hartschild van goud, beladen met 2 dwarsbalken van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Sevenum.jpg

II : 5 juli 1967
"Gedeeld : I in azuur de H.Sebastianus in natuurlijke kleur, de rechterzijde van het lichaam doorboord door een pijl, de linkerzijde van het lichaam door 3 pijlen en de linker opgeheven arm door 1 pijl, allen van goud; het lichaam omgord door een lendedoek van zilver en gebonden aan een boom van natuurlijke kleur, II in zilver 3 lelien van azuur, staande 2 en 1."

Wapen van Sevenum

Oorsprong/verklaring

Het nieuwe wapen, wat overigens ook voor 1941 af en toe onofficieel werd gevoerd, wordt al vermeld op een zegel uit 1621. Het in 1941 verleende wapen is een combinatie van de wapens Van der Donk, 14e eeuwse grondheren met verervingsrecht van de pastorie, met als hartschild Van Wittenhorst, heren sinds 1674.

Van den Bergh noemt een zegel uit 1621, waarop een gedeeld schild met rechts een cupido met pijlkoker en iets op het hoofd, links naast hem 3 pijlpunten boven elkaar; links 3 lelien.

Wapen van Sevenum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Sevenum

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Sevenum

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Sevenum

Poststempel 1988


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962