Sint Anna ter Muiden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


SINT ANNA TER MUIDEN

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1880 Sluis (1995 Sluis-Aardenburg (2003 Sluis))
Toevoegingen : -

I : 31 juli 1817
"Van keel, beladen met een scheepsanker van sabel, vergezeld ter regterzijde van eene gouden zon en ter linkerzijde van eene omgewende maansikkel van hetzelfde. Het schild gedekt met eene gouden kroon van vijf bladeren en geplaatst tegen een zittenden griffioen van sabel, de kop en de hals van keel, de staart tusschen de achterpooten doorgeslagen en met eene naar omlaag gerichte vlucht van zilver, tenslotte getongd van keel, gebekt en genageld van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening. De tekst is afkomstig uit het archief van de Hoge Raad van Adel .

Arms of Sint Anna ter Muiden

Oorsprong/verklaring

Sint Anna Ter Muiden, oorspronkelijk alleen Mude geheten, verkreeg in 1241 stadsrechten van Thomas van Savoye en Johanna van Constantinopel. Het was een belangrijke zeehaven en was in de Middeleeuwen een van de belangrijkste steden in het huidige Zeeuws-Vlaanderen.

Het wapen, waarvan al 16e eeuwse afdrukken bestaan, geeft het belang van de zeevaart weer. De beide hemellichamen zijn waarschijnlijk bedoelt als bakens voor de zeelieden. Bij de aanvraag van het wapen in 1813 verklaarde de gemeente de tekens echter anders "het is niet geheel onwaarschijnlijk dat de menigte Tursche galeijen, welke men uit de oude Vlaamse Jaarboeken weet, dat in vroegere eeuwen, een uitgestrekten handel met Brugge door middel van de havens van Sluis en St. Anne is gedreven geworden, tot het verkiezen van de gemelde teekenen aanleiding heeft gegeven. te mee, daar het tevens bekend is, dat de stedelijke wapens oudtijds willekeurig aangenomen wierden.". De zon en de maan werden blijkbaar als Turkse symbolen gezien.

Wapen van/Blason de Sint Anna ter Muiden

The arms on the map of Pieter Pourbus (1571, Groeningemuseum, Brugge)

Bij de brief van de aanvraag van 29 maart 1815 wordt geen oorsprong of verklaring gegeven, maar op 16 mei 1815 wordt vermeld dat de zon en maan aan de Turken zouden zijn ontleend, die via Sint Anna ter Muiden veel handel dreven met Brugge. Op de bijgevoegde tekening staat het geheel in een soort ornament, waarop een kroon met 22 (19+3) parels.

Overigens staat op het oude zegel en op het stadhuis te Brugge geen zon, maar een ster in het wapen, zie onder.

Sintannam1.jpg

Het wapen zoals in het stadje te zien (bron)
Sintannamz2.jpg

Zegel van de stad uit 1276 (Archives nationales te Parijs, J 541, 219 (feb 1276 NS))
Sintannamz3.jpg

Zegel van de stad uit 1403 ([de Keyser, 1993)
Sintannamz1.jpg

Zegel van de stad uit ? (bron)
Stannatermuiden.jpg

Het wapen op het stadhuis te Brugge
Wapen van Sint Anna ter Muiden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Sint Anna ter Muiden

Het wapen in het Belfort van Sluis (2019)


Literatuur: vdBegh, 1878; Archief Hoge Raad van Adel , Boekhout, 1996; de Keyser, 1993


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink