Sint Annaland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


SINT ANNALAND

Provincie : Zeeland
Opheffing : 1971 Tholen
Toevoegingen : -

I : 31 juli 1817
"Van lazuur, beladen met het beeld van Sint Anna, staande op een terras, alles van goud."

NB: De heilige heeft op iedere arm een kind.

Wapen van Sint Annaland


Oorsprong/verklaring

Dit sprekende wapen werd in een brief van 4 maart 1815 door de burgemeester alsvolgt verklaard:
"..dat in den jaare van 1532 door zekere Anna van Bourgondien, Vrouwe van Ravensteyn, Wijnendale etc, etc, deze polder en schorren zijn ingedijkt geworden en door gezegde Anna van Bourgondien uitgegeven is, die daar tenzelven daage eene kerk heeft gestigt, die zij aan de heilige Sint Anna heeft toegewijd (daar zij van het Roomsche geloof was). Voorts heeft zij aan die plaats met zinspeling op die Sint Anna het wapen gegeven eener vrugtbaare en steeds voorttelende vrouw, hetwelk dan tot heeden is gebruikt."

Als kleuren werden aangegegven Koningskleur op grasgrond, dwz goud op groen, het is echter in blauw verleend.

Anna van Bourgondie heeft de kerk echter niet zelf gesticht; zij was al in 1508 overleden en de kerk was dus pas in 1532 gesticht. Wel had zij al in 1475 toestemming gekregen het gebied te bedijken. Ze kan dus wel als stichtster van Sint Annaland worden aangemerkt.

In de Cronijk van Zeeland (1696) wordt als wapen een veld van keel met een achtpuntige ster van goud gegeven. Dit wapen zou een verband kunnen hebben met Kralingen, maar een relatie is niet bekend. Een andere verklaring van de ster is dat het een verbastering is van het wapen van Kleef (een karbonkel van goud op een veld van keel, vgl Uden en Zevenaar). Anna van Bourgondie was namelijk getrouwd met Adolf van Kleef. Na de reformatie was de beeltenis van de H. Anna niet meer acceptabel en werd misschien teruggegrepen op een ander wapen dat verband hield met Anna van Bourgondie. Hierbij kan de karbonkel zijn gewijzigd in een ster.

Het wapen met de ster is verder overigens niet bekend; de heerlijkheid voerde in de 18e eeuw een zegel met daarop de H. Anna. Dit zegel heeft model gestaan voor het latere gemeentewapen.

Wapen van Sint Annaland

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Sint Annaland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Sint Annaland

Zegel van de voormalige gemeente
Wapen van Sint Annaland

Het wapen in het dorp (bron)

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Smallegange, 1696; Van den Bergh, 1878; Van der Meulen, 1889; Brief Hoge Raad van Adel , dd 22-02-1996