Sint Geertruid

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


SINT GEERTRUID

Provincie : Limburg
Opheffing : 1982 Margraten (2011 Eijsden-Margraten)
Toevoegingen : -

I : 11 februari 1964
"In keel een schuinlinks geplaatste kromstaf, waartegen 3 muizen opklimmen, alles van goud; in de schildvoet vergezeld van een vuurstenen bijl van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Sint Geertruid

Oorsprong/verklaring

Sprekend wapen, door de attributen (kromstaf met muizen) van de H.Gertrudis van Nijvel af te beelden. De bijl slaat op de prehistorische vondsten in de gemeente. De rode kleur slaat op de rood-gele klei waaruit de grond in een groot deeel van de gemeente bestaat.

Dde Hoge Raad van Adel stelde in eerste instantie voor om de bijl te voorzien van een steel, maar aangezien het hier een vuistbijl betreft wilde de gemeente dat niet, waarop het wapen werd verleend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :