Sluis

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


SLUIS

Provincie  : Zeeland
Toevoegingen : 1880 Sint Anna ter Muiden, Heille, 1970 Cadzand (ged), Retranchement (ged))
Opheffing  : 1995 Sluis-Aardenburg
Opnieuw opgericht 2003
Toevoegingen : 2003 Sluis-Aardenburg (1995 Aardenburg (1941 Eede, Sint Kruis, 1970 Waterlandkerkje (ged)), Sluis), Oostburg (1970 Biervliet (ged),Breskens, Cadzand (ged), Groede, Hoofdplaat(ged), Nieuwvliet, Philippine (ged, 1815 Waterdijk), Retranchement (ged), Schoondijke, Waterlandkerkje (ged), IJzendijke, Zuidzande)

I : 31 juli 1817
"Van keel, beladen met 2 golvende fascen van zilver. Het schild gedekt door een kroon van goud."

NB : De kroon heeft 19 parels, waarvan 16 op de band

Arms of Sluis

II : 22 november 2002
"Geschuind door een schuinbalk van azuur; I in zilver een gekanteelde burcht van sabel, bestaande uit een gedekte poort met deuren en twee zijtorens, boven de poort een toren en op de zijtorens twee gedekte hangtorentjes, waaruit te voorschijn komen twee toegewende hoornblazers van natuurlijke kleur, gekleed van keel, blazend op hoorns van goud; II in goud een dubbele geopende burcht met opgetrokken valhek, beide delen gekanteeld, alles van keel, in een schildvoet van keel twee golvende dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van zestien parels waarop drie parels en ter weerszijden gehouden door een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur."

Wapen van Sluis

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van de balken in het wapen is niet bekend. Volgens Sierksma zouden de dwarsbalken het Zwin voorstellen.

Wapen van Sluis

Het wapen in 1562
Wapen van Sluis

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Sluis

Het wapen in een 16e eeuws manuscript
Wapen van Sluis

Het wapen in een 16e eeuws manuscript (variant)
Wapen van Sluis

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Sluis

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Sluis

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Sluis

Briefhoofd 1985
Wapen van Sluis

Het wapen op een heraldische tegel

Het nieuwe wapen is een combinatie van de burchten van Aardenburg en Oostburg op respectievelijk gouden en zilveren velden. De schildvoet bevat de zilveren golven van Sluis. De blauwe schuinbalk is afkomstig van het Vrije van Sluis, en werd gevoerd door een groot aantal voormalige gemeenten in het gebied, zie hiervoor onder Groede. De kroon is een gravenkroon zoals die in de dertiende eeuw door onder andere Gewijde van Dampiërre werd gedragen. De leeuwen zijn van Aardenburg, respectievelijk Sluis-Aardenburg.

Voordat er overeenstemming was bereikt over het uiteindelijke wapen, zijn er diverse ontwerpen gemaakt. Een aantal van deze ontwerpen staat hieronder aangegeven. De eerste 5 ontwerpen combineren de golvende dwarsbalken van het oude wapen van Sluis, met de burchten van Aardenburg (rood) en Oostburg (zwart) op verschillende manieren. Al dan niet vergezeld van de blauwe dwarsbalk.

Wapen van Sluis
Wapen van Sluis
Wapen van Sluis
Wapen van Sluis
Wapen van Sluis

In de volgende 4 ontwerpen staan de golvende dwarsbalken van Sluis in de onderste helft, soms blauw gekleurd voor de balk van Oostburg. In 2 ontwerpen staat enkel de burcht van Oostburg, in een ontwerp zijn de burchten gecombineerd tot een rode burcht met hoornblazers. In het laatste ontwerp zijn de burchten omgewisseld ten opzichte van het uiteindelijk verleende wapen:

Wapen van Sluis
Wapen van Sluis
Wapen van Sluis
Wapen van Sluis

Sluis is in de 13e eeuw gesticht door Jan van Namen, zoon van Gwijde van Namen, graaf van Vlaanderen. Het dorp kreeg de naam Lamminsvliet of Lambertsvliet en verkreeg in 1290 stadsrechten. Pas later verschijnt de naam Sluis.

Het oudst bekende zegel, uit het einde der 13e eeuw, vertoont een zeilend schip met wimpel links gewend, waarin een bisschop, staande van voren, de rechterhand opgeheven, in de linker een kromstaf naar buiten gekeerd. Links en rechts van het scheepje staan 4 resp. 2 vissen (haringen ?) afgebeeld.

Zegel van Sluis

Het oudste (groot)zegel van Sluis (Uit : Ewe, 1972)

Het tweede zegel, een contrazegel uit dezelfde tijd, vertoont eveneens een naar links varend schip met wimpels, links en rechts van het zeil een haring. Het randschrift op beide zegels spreekt van Lamminsvliete.

Zegel van Sluis

Het oudste (contra)zegel van Sluis (Uit : Ewe, 1972)

Het nieuwe grote schepenzegel van de stad Sluis vertoonde in 1309 de afbeelding van de H.Maria met het Kind, zittend op een troon, waaronder golven en ter weerszijde een kandelaar. Op een later zegel uit 1319 staat eveneend Maria, maar nu is ze vergezeld van twee schildjes, beide met twee golvende dwarsbalken. Een laatste, 18e eeuws zegel, geeft het wapen weer zoals het in het begin van de 19e eeuw werd aangevraagd.

Wapen van Sluis

Het wapen in het Belfort (2019)
Wapen van Sluis

Het wapen het Belfort (2019)
Wapen van Sluis

Het wapen op een straatnaambord (2013)
Wapen van Sluis

Het oudste gemeentewapen op een stoel in de raadszaal (2019)
Wapen van Sluis

Het gemeentewapen van Sluis-Aardenburg op een stoel in de raadszaal (2013)
Wapen van Sluis

Het huidige gemeentewapen op een stoel in de raadszaal (2013)


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Schutte, 1996c; Boekhout, 1996


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg