Småland Brigade, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SMÅLAND BRIGADE, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the Småland Brigade, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I fält av guld brigadens vapen, ett balkvis ställt rött armborst med svart båge och pil, i övre vänstra och nedre högra hörnet åtföljt av en röd ros.
Skölden lagd över två korslagda musköter av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Brigade used a older version of the Provincial Arms of Småland.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Brigade Colour from Christian Barunstein: Svenska arméförband under 1900-talet.