Soest (Utrecht)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SOEST

Provincie : Utrecht
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 11 september 1816
"Zijnde van sinopel, beladen met een golvende fasce van zilver, daarboven een ploeg van goud en eronder een berg van hetzelfde."

NB : officieus gedekt door een helm, zonder helmkleden, waarachter een aantal landbouwgereedschappen, vnlr een zeis, dorsvlegel, herdersstaf, sikkel, hooihark en greep.

Wapen van Soest (Utrecht)

Oorsprong/verklaring

In een eerste brief in 1815 aan de Hoge Raad van Adel , gaf de burgemeester aan dat, ondanks naspeuringen, er geen wapen van Soest bekend was. Er was wel sprake geweest van een dorpswapen, maar dat was niet meer bekend. Hij vroeg daarom een wapen aan met daarop diverse landbouwsymbolen, die de belangrijkste middelen van bestaan moesten symboliseren. Hij had het wapen geplaatst tegen een blauw gordijn, bezaaid met sterren. De Hoge Raad van Adel nam dat uiteraard niet over.

In een latere brief wordt melding gemaakt van een zegel met daarop het wapen van de familie Van Zoest (ook de naam van de gemeente werd destijds als Zoest geschreven). Hij vroeg daarbij dat wapen aan. Het wapen vertoonde een gekanteeld schildhoofd, beladen met drie naast elkaar staande lelies. Over kleuren was niets bekend. Later onderzoek heeft uitgewezen dat het waarschijnlijk van zilver was, met een schildhoofd van azuur en zilveren lelies. Een verband tussen deze familie en de heerlijkheid Soest is echter niet bekend. De gemeente heeft dan ook geen pogingen ondernomen om het wapen alsnog te wijzigen.

Of de Hoge Raad van Adel het eerste wapen inmiddels had verleend, of bezwaren had tegen het tweede wapen is niet bekend, wel is het tweede wapen nooit verleend. Verdere correspondentie over dit wapen is niet bekend, noch bij de Hoge Raad van Adel , noch bij de gemeente.

Hoewel de beschrijving spreekt van een golvende dwarsbalk, stond op de officiële afbeelding van de gemeente een gewone dwarsbalk met drie golven, alles van zilver. De gemeente voerde dit wapen tot 1962. De afbeelding in het register vertoont een combinatie van beide, namelijk een gegolfde golvende dwarsbalk. Het register vertoont ook een uit de schildvoet oprijzende berg, evenals de tekening van de gemeente. In 1987 werd echter geopperd dat de berg (een hooimijt) los diende te staan en niet uit de schildvoet diende te komen. Dit naar aanleiding van de oorspronkelijke aanvraag. Dit is nooit verder gewijzigd, de berg komt nog steeds uit de schildvoet.

Wapen van Soest (Utrecht)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Soest (Utrecht)

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Soest (Utrecht)

Het wapen op heraldische tegels
Wapen van Soest (Utrecht)

Wapen van Soest (Utrecht)

Briefhoofd, +/- 1960
Wapen van Soest (Utrecht)

Poststempel 1985
Wapen van Soest (Utrecht)

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Soest (Utrecht)

Het wapen op het raadhuis (bron)

In 1812 werd de heerlijkheid Isselt bij Soest gevoegd (in 1941 werd dit gebied bij Amersfoort gevoegd), een wapen van deze heerlijkheid is niet bekend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Informatie gemeente Soest; Anoniem, 1987