Son en Breugel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Oorsprong/verklaring

Het is een typisch voorbeeld van een sprekend wapen. Het oudst bekende zegel van de schepenbank van Son is bekend van 1349, het oudste bewaarde exemplaar dateert van 1358. Het zegel vertoont een wapen met in het eerste kwartier de Brabanste en in het vierde kwartier de Limburgse leeuw. De andere twee kwartieren vertonen een zon, gesymboliseerd als een zonnenrad met zes stralen. Het wapen is dus een combinatie van het wapen van de Hertogen van Brabant en een plaatselijk symbool. Dit zegel is in ieder geval tot het einde van de 17e eeuw in gebruik geweest.


Het oude zegel van Son

De kleuren van het wapen zijn waarschijnlijk altijd goud en blauw geweest, in het wapen van Franciscus van de Velde (1507-1576), eerste bisschop van Den Bosch en afkomstig uit Son (hij noemde zich ook Sonnius), kwam een gouden zon op een blauw veld voor.Een tweede zegel, waarvan alleen een afdruk bestaat uit 1816, vertoont alleen een zon. Deze afdruk werd door de gemeente aan de Hoge Raad van Adel gestuurd en is dus verleend als gemeentewapen. Op het oude gemeentehuis van Son kwam de afbeelding van het oudste zegel voor, maar is waarschijnlijk pas na 1919 aangebracht.

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen te herstellen in de oude Middeleeuwse vorm, waarbij alleen de Limburgse leeuw vervangen werd door de Brabantse. Het voorstel was dan een gevierendeeld wapen met 2x de Brabantse leeuw en 2x een zon. Dit ontwerp is verder door de gemeente niet opgevolgd en ook door de gemeente niet als dorpswapen ingevoerd.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Poststempel 1973

Poststempel 1990

Briefhoofd 2000

Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:All donations and sales are used by the Stichting Heraldry of the World (i.o.)
for maintaining the site and acquisition of new heraldic material


eBay shop
Download shop

Literatuur : Schampers et al, 1996.