Southern Military District Staff, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SOUTHERN MILITARY DISTRICT STAFF, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Southern Military District Staff, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

Symbolises the Southern part of Sweden. Approved 1995. Used by the Southern Military Area Staff whih changed its name to the Southern Military District Staff in 2000 and disbanded in 2005.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.