Special Helicopter Group, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 20:17, 25 February 2020 by Marcusk (talk | contribs) (Official blazon)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SPECIAL HELICOPTER GROUP, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Special Helicopter Group, Sweden

Official blazon

Vapen: I fält av silver en upprest röd pegas och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Helicopter Group, Sweden mail us !

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017