State Defence Historical Museums, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

I svart fält en stjärna av guld. Skölden omgiven av lagerkvistar och lagd över ett stolpvis ställt svärd.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Defence Historical Museums, Sweden mail us !

Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.