Stevensweert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


STEVENSWEERT

Provincie : Limburg
Opheffing : 1991 Maasbracht (2007 Maasgouw)
Toevoegingen : -

I : 26 november 1897
"Doorsneden : I in keel, bezaaid met zilveren blokjes, een uitkomende dubbelstaartige leeuw van zilver, gekroond van goud, II in azuur 4 korenaren van goud, twee aan twee geplaatst in den vorm van 2 omgewende kepers."

Wapen van Stevensweert

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het symbool van de voornaamste bezigheid in de gemeente (landbouw) en het wapen van de oudst bekende heren van Stevensweert, het geslacht van Pietersem.

De leeuw van de Pietersems is historisch juist, deze familie bezat reeds in de dertiende eeuw heerlijke rechten te Stevensweert en was eigenaar tot circa 1415. Tot 1548 was de heerlijkeid een vrije heerlijkheid, daarna behoorde het tot het Overkwartier van Gelre. In 1632 werd de plaats van vestingwerken voorzien door Frederik Hendrik.

Het oudst bekende zegel van de schepenbank, uit 1396 heeft een afbeelding die vrijwel identiek is aan het gemeentewapen, alleen de korenaren waren anders geplaatst. Op het zegel komen ze uit een punt in een waaiervorm. De grond dat dit het voornaamste bestaansrecht was bij de aanvraag is dus waarschijnlijk niet juist. Waar de aren overigens wel vandaan komen is ook niet bekend.

Stevensweertz1.jpg

Oud zegel van de heerlijkheid (jaartal onbekend)
Wapen van Stevensweert

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Zie ook de heerlijkheid Stevensweerd, Ohé en Laak


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Hanssen, 1995b