Stevensweert

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


STEVENSWEERT

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Maasbracht (2007 Maasgouw)
Toevoegingen : -

I : 26 november 1897
"Doorsneden : I in keel, bezaaid met zilveren blokjes, een uitkomende dubbelstaartige leeuw van zilver, gekroond van goud, II in azuur 4 korenaren van goud, twee aan twee geplaatst in den vorm van 2 omgewende kepers."

Wapen van Stevensweert

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het symbool van de voornaamste bezigheid in de gemeente (landbouw) en het wapen van de oudst bekende heren van Stevensweert, het geslacht van Pietersem.

De leeuw van de Pietersems is historisch juist, deze familie bezat reeds in de dertiende eeuw heerlijke rechten te Stevensweert en was eigenaar tot circa 1415. Tot 1548 was de heerlijkeid een vrije heerlijkheid, daarna behoorde het tot het Overkwartier van Gelre. In 1632 werd de plaats van vestingwerken voorzien door Frederik Hendrik.

Het oudst bekende zegel van de schepenbank, uit 1396 heeft een afbeelding die vrijwel identiek is aan het gemeentewapen, alleen de korenaren waren anders geplaatst. Op het zegel komen ze uit een punt in een waaiervorm. De grond dat dit het voornaamste bestaansrecht was bij de aanvraag is dus waarschijnlijk niet juist. Waar de aren overigens wel vandaan komen is ook niet bekend. Dit zegel is in gebruik geweest tot 1550.
Het tweede zegel, bekend van 1613-1790 vertoont ook het latere gemeentewapen.


Het eerste zegel van de heerlijkheid

Het tweede zegel van de heerlijkheid

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Briefhoofd, +/- 1990

Zie ook de heerlijkheid Stevensweerd, Ohé en Laak


Literatuur: Hanssen, 1995b


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Colonial heraldry:
(English)

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink