Svea Helicopter Battalion, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SVEA HELICOPTER BATTALION, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Svea Helicopter Battalion, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält en upprest grip av guld med röd beväring och med båda framklorna bärande ett riksäpple av guld. Skölden krönt med kunglig krona|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The arms was granted in 2001.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.