Swalmen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SWALMEN

Provincie : Limburg
Opheffing : 2007 Roermond
Toevoegingen : -

I : 15 augustus 1911
"In sinopel een hermelijnen schildhoofd, beladen met een barensteel van keel en een gedeeld vrijkwartier : I in azuur een omgewende dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde, getongd en genageld van keel; II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel (Gelderland). Het schild met de linkerhand vastgehouden door de daarachter geplaatste figuur van den heiligen Lambertus, gekleed met eene bischoppelijke dalmatiek van keel, waarover een superhumale van goud, gedekt met een bisschopsmijter van goud, omgeven door eene nimbus van hetzelfde en houdende in de rechterhand eenen bischopsstaf van goud."

Wapen van Swalmen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het oude heerlijkheidswapen en het wapen van Gelderland. De H.Lambertus is de patroonheilige.

Het heerlijkheidswapen wapen van Swalmen is afgeleid van het wapen van het gelijknamige geslacht. Stamvader van dit geslacht is Seger miles de Swalmen, dictus de Bruchusen, een jongere zoon (vandaar de barensteel) van Johan van Broekhuizen. Hetzelfde wapen, maar met helmteken en een barensteel met 4 stukken, van heer Werner Vosken van Swalmen (1342-1380) wordt genoemd in het Wapenboek Gelre, onder de leenmannen van de hertog van Gelre.

Van den Bergh noemt 2 zegels, het eerste uit 1613, waarop de H.Lambertus, met mijter en houdende in de rechterhand een kromstaf en in de linker een schildje met het heerlijkheidswapen en in de linkerbovenhoek het wapen van Gelre. Het tweede uit 1619 vertoont dezelfde voorstelling. Wat het heerlijksheidswapen is, wordt hier echter niet vermeld.

In 1900 vroeg de gemeente een wapen aan bij de Hoge raad van Adel. Dit wapen vertoonde drie lansen op een groene grond, met achter het schild de H. Lambertus als schildhouder. De drie lansen waren afgeleid van het feit dat de H. Lambertus dmv een lans om het leven was gebracht. De Hoge raad van adel wilde echter het wapen van de oudtst bekende heren opnemen, de gemeente wilde liever óf een neutraler wapen, óf in ieder geval het wapen van een recenter geslacht in het wapen hebben. Uiteindelijk werd in 1911 toch het wapen van de oudste heren verleend.

Swalmen1.jpg

Het voorstel van 1900 bron
Wapen van Swalmen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Swalmen3.jpg

Promotiekaart voor verkiezingen


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vdBergh, 1878