Tearns

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TEARNS - TIRNS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wijmbritseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In keel een gebroken rad van zilver en een golvende schildvoet van zilver en azuur van vier stukken."

Wapen van Tearns

Oorsprong/verklaring

De H.Catharina was de beschermheilige van de plaatselijke kerk, een gebroken rad is haar symbool. De kleuren zijn de kleuren van het Oostergo. De golvende dwarsbalken symboliseren het vele water in het dorp.

The wheel is the wheel of St. Catherine, the local patron saint. The colours are those of the Oostergo region of Friesland. The wavy bars symbolise the many waterways in and around the village.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994