Teteringen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TETERINGEN

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1997 Breda
Toevoegingen : 1942 Ginneken en Bavel (ged)

I : 16 juli 1817
"Van lazuur, beladen met een bisschop, houdend in deszelfs linkerhand een staf, alles van goud."

Wapen van Teteringen

Oorsprong/verklaring

Het wapen pas in 1799 op een gemeentezegel afgebeeld. In 1744 gaf Van Goor voor Teteringen echter geen wapen. De heilige stelt de H. Willibrordus voor, de plaatselijke parochieheilige. Misschien heeft een afbeelding van de H. Ambrosius, zoals dat op een gildetrom uit 1720 voorkwam, tot voorbeeld gediend. Aangezien er geen kleuren werden aangegeven bij de aanvraag is het wapen in rijkskleuren verleend.

Wapen van Teteringen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Teteringen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Teteringen

Briefhoofd, +/- 1988
Wapen van Teteringen

Briefhoofd, +/- 1995


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vHam, 1984; Goor, 1744; Informatie gemeente Teteringen