Thorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

THORN

Provincie : Limburg
Opheffing : 2007 Maasgouw
Toevoegingen : -

I : 17 februari 1882
"Op een met gouden sterren bezaaid ovaal veld van lazuur de goudgevleugelde aartsengel Michael, in een maliënkolder van zilver, een roodgeklauwden draak van sinopel vertrappend en doodend, en houdende in de regterhand een pijl van goud en in de linkerhand aan een lint van keel een klein gouden schild, beladen met een Rijksadelaar van sabel (abtdij Thorn)."

NB : dit is het enige wapen in Nederland waarbij de schildvorm is voorgeschreven !

Wapen van Thorn

Oorsprong/verklaring

In Thorn werd in 992 een kerk en abdij gesticht door Hilsondis, gravin van Strijen. Zij bedong al bij de stichtigsacte dat het stift min of meer onafhankelijk was. Dit werd door Keizer Otto III bekrachtigd, met dien verstande dat de voogd van het stift alleen met instemming van de abdis en kapittel benoemd kon worden.

De abdis van het stift had de souvereine macht in het stift, het kapittel de grondheerlijke rechten. De abdis en het kappitel benoemden de rechter van de plaatselijke schepenbank. Behalve de stad Thorn, omvatte het gebied nog Stramproy, Grathem, Baexem en Ittervoort.

Als voogden traden allereerst de graven van Gelre op, later de graven van Horn. De graven probeerden op diverse manieren steeds meer macht in het stift te verkrijgen en het daadwerkelijk in bezit te krijgen. Dit stuitte op groot verzet van de keizers van het Rooms-Duitse Rijk. Na de onthoofding van Philips van Horn in 1561, verviel de voogdij aan de hertogen van Gelre, in casu de koning van Spanje. Hierna is er een aantal eeuwen juridische strijd geleverd over de daadwerkelijke voogdij.

De parochiekerk was gewijd aan de aartsengel Michael, terwijl het klooster de H. Maria als beschermheilige had.

Thornz1.jpg

Zegel van de heerlijkheid (jaartal onbekend)

De zegels van de schepenbank vertonen dan ook de aartsengel Michael en niet Maria. Het oudste zegel dateert uit het begin der 15e eeuw. De zegels met de aartsengel blijven in gebruik tot aan 1793. Behalve de aartsengel staat er nog een schildje met de Duitse rijksadelaar op de zegels, om aan te geven dat Thorn een vrije rijksheerlijkheid was.

Behalve de schepenbank, voerde ook de stad Thorn een wapen, namelijk een poort met 3 torens van zilver, getopt door een windvaan van goud, alles op een veld van keel.

Wapen van Thorn

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Thorn

Briefhoofd, +/- 1980

De gemeente heeft echter besloten om niet het stadswapen op te nemen, maar uit te gaan van de afbeelding van het oudste schependomszegel bij de aanvraag van het wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van den Bergh, 1878, Eversen en Meulleneers, 1900