Tjalleberd

From Heraldry of the World
Revision as of 11:33, 12 July 2012 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "====Oorsprong/verklaring====" to "====Oorsprong/verklaring==== ")
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

TJALLEBERD

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Heerenveen

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In groen een eg van goud, met 16 punten van zilver, de eg geplaatst als een ruit. Wapenspreuk: op een groen lint in witte kapitalen: "Justitia" (Recht of Gerechtigheid)."

Tjallebe.jpg

Oorsprong/verklaring

De eg is van en speciaal model, de meeste eggen hebben 25 punten, doch in deze omgeving werden vanouds altijd eggen met 16 punten gebruikt. De eg haalt alles overhoop en egaliseert alles; hierdoor wordt de wapenspreuk verklaard als we bedenken dat het gerechtshuis van de voormalige grietenij (gemeente) Ængwirden in Tjalleberd heeft gestaan.

Het wapen van Tjalleberd komt, evenals de wapens van Gersloot, Luinjeberd en Terband, voor op een zilveren avondmaalsbeker uit de kerk van Tjalleberd. Dit avondmaalszilver dateert uit begin 17de eeuw.

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk