Tubbergen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TUBBERGEN

Provincie : Overijssel
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 28 oktober 1898
"Gedeeld : I in azuur een kruis van goud, beladen met een verkort en versmald kruis van het veld, en vergezeld in elk kanton van een leeuw van goud; II in sabel 3 bergen van goud."

II : 15 januari 1971
"Gedeeld : I in azuur een kruis van goud, beladen met een verkort en versmald kruis van het veld, en vergezeld in elk kanton van een leeuw van goud; II in sabel 3 bergen van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Tubbergen

Oorsprong/verklaring

Tubbergen voerde tot het eind der vorige eeuw geen eigen wapen. Aanleiding voor het aanvragen van een wapen was, net als bij diverse andere gemeenten, de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor de Staten van Overijssel. In de ramen van deze zaal zouden de wapens van de diverse gemeenten opgenomen moeten worden.

Tubbergen behoorde tot 1811 tot het landgericht Ootmarsum. Het wapen van Ootmarsum is dan ook opgenomen in de rechterhelft van het wapen. De linkerhelft is waarschijnlijk een sprekend element, alhoewel er diverse verklaringen voor zijn gegeven.

Het wapen is waarschijnlijk ontworpen door de archivaris van het Overijssels streekarchief, Dhr Hoefer. Hij ontwierp een groot aantal wapens in Overijssel, de meeste met een vergelijkbare structuur; rechts een geschiedkundig element, links een plaatselijk symbool.

De gemeente besloot in 1970 om het tot dan toe gebruikte lint met de tekst Gemeentebestuur van Tubbergen te vervangen door een kroon.

Wapen van Tubbergen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Tubbergen

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Tubbergen

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Tubbergen

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Tubbergen

Poststempel 1975 (géén kroon !)
Wapen van Tubbergen

Poststempel 1985
Wapen van Tubbergen

Het wapen op een envelop 1985
Wapen van Tubbergen

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Tubbergen

Briefhoofd, +/- 2000

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby,
which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us on


Literatuur : Informatie gemeente Tubbergen.