Twello

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TWELLO

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1820 Voorst
Toevoegingen : -

I : 23 september 1818
"Gevierendeeld : I van groen, beladen met een ossenkop van zilver, II van zilver, beladen met een schop en greep in natuurlijke kleur, kruiselings geplaatst, III van zilver, beladen met een roode ploeg, IV van lazuur, beladen met 2 struiken akkermaaihout in hunne natuurlijke kleur; voorts een middenschild van groen, beladen met een stroom van zilver, loopende van de regter boven naar de linker benedenhoek."

Wapen van Twello

Oorsprong/verklaring

Het wapen werd verleend volgens de aanvraag van de burgemeester. Hij gaf daarbij aan dat het wapen de belangrijkste bestaansbronnen in de gemeente weergaf.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel